Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – jakie projekty będą wspierane?

W nowym Regionalnym Programie Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 największa część środków została przeznaczona na wsparcie inwestycji związanych z energetyką czyli projekty związane z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką niskoemisyjną.
Wsparcie dla sektora przedsiębiorstw będzie udzielane na następujące rodzaje projektów:
•    związanych z pracami badawczo-rozwojowymi z obszarów medycyny, energetyki oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (możliwy będzie także zakup nowej lub rozwój istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej);
•    polegających na rozwoju lub rozbudowie przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje
w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (projekty te jednak muszą się jednak wpisywać w obszar szerokiej innowacji);
•    polegających na upowszechnieniu zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych m.in. dla:
– rozwoju i poprawy efektywności działalności przedsiębiorstw poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne,
– rozwoju e-handlu, zwiększając możliwości konkurowania polskich przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych;
•    polegających m. in. na modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach; zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach; budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
•    polegające na produkcji energii poprzez wykorzystanie (budowę) wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – opartych o źródła energii inne aniżeli OZE.

Więcej szczegółów takich jak m.in. maksymalny poziom dofinansowania, formy wsparcia, tryb i kryteria wyborów projektów będą znane dopiero po opracowaniu Uszczegółowienia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Planowany termin wydania dokumentu do koniec lutego br.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.rpo.slaskie.pl