Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Kolejne dotacje unijne na inwestycje dla świętokrzyskich firm

Kolejny nabór o dotacje unijne dla świętokrzyskich przedsiębiorstw został ogłoszony. Przedsiębiorstwa mogą pozyskać fundusze unijne na:
– inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą,
– dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:
– Mikro i Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 osób) –  55%
– Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób) – 45%

Minimalna wartość projektu wynosi: 10 milionów złotych netto

W ramach projektu można sfinansować przede wszystkim następujące wydatki:
1) Nowe lub używane środki trwałe.
2) Wartości niematerialne i prawne
3) Zakup materiałów i robót budowlanych (do 30% wartości projektu)

Zapraszamy do kontaktu wszystkie przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego z miast takich jak Kielce, Skarżysko-Kamienna czy Jędrzejów, które interesują dotacje unijne oraz pozyskiwanie funduszy unijnych.