Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

RUSZYŁY PIERWSZE NABORY W RAMACH FENG (2021 – 2027)

W ramach nowego programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – kontynuacja znanego już Państwu z poprzedniej perspektywy finansowej Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój) mogą Państwo aplikować na projekty B+R lub wdrożenie wyników prac B+R (należy wybrać jeden z tych obligatoryjnych modułów), a następnie dodatkowo (podczas jednej aplikacji) na:

  • utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego – dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług,
  • cyfryzacja – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa,
  • zazielenienie przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych,
  • internacjonalizacja działalności – umiędzynarodowienie produktów, tj. promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy,
  • wzrost kompetencji kadr.

Wsparcie w projekcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej z wyjątkiem modułu wdrożenia innowacji, gdzie przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową, której zwrot będzie uzależniony od osiąganych przychodów z wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.

Nabór wniosków dla mikro, małych i średnich firm będzie realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Duże przedsiębiorstwa – wnioski o dofinansowanie w programie FENG – będą składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA