Regulamin / Przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fertis Consulting Marcin Kirsz

2) Kontakt z Administratorem Danych – kirsz@fertis.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu kontaktu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora 

4) Kategoria danych osobowych: dane kontaktowe

5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z: formularze na stronie Internetowej

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu

8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na potrzeby profilowania.