Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

RUSZYŁ NABÓR NA PROJEKTY INWESTYCYJNE W WOJ. ŁÓDZKIM

W województwie łódzkim został ogłoszony pierwszy nabór na projekty inwestycyjne z perspektywy finansowej 2014-2020. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń, a także na roboty budowlane.

Wsparcie będą mogły otrzymać projekty, związane z:
– wdrożeniem lub zakupem i wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych;
– wdrożeniem innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
Efektem realizacji projektu powinno być wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa lub na rynek nowego produktu lub nowej usługi.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
– dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55%
– dla średniego przedsiębiorstwa – 45%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 9 000 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 000 000 zł

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w niniejszym naborze wynosi  51 mln zł.
Wnioski można składać tylko od 22 lutego do 3 marca 2016.

Zapraszamy do kontaktu, ponieważ kolejna szansa na dotacje pojawi się dopiero w III kwartale 2016 roku.