Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Województwo śląskie i małopolskie z największą pulą środków w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

Województwo śląskie i małopolskie z największą pulą środków w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

Aktualnie trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące kształtu programów regionalnych. Przygotowywały je samorządy województw. Po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zostały one przesłane w kwietniu do Komisji Europejskiej.
W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Z całego budżetu przeznaczonego na programy regionalne województwa śląskie i małopolskie otrzymają ponad 20%, z czego najwięcej województwo śląskie – 3,48 mld euro (11,12%) oraz małopolskie 2,88 mld euro (9,20%).