Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Sukcesy Fertis Consulting w projektach badawczo-rozwojowych

Mamy wielką przyjemność poinformować Państwa o sukcesie naszych Klientów: firmy VEMMIO Sp. z o. o., MCD Electronics Sp. z o.o. oraz firmy Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o. o., którzy otrzymali dotacje w ramach RPO Województwa Śląskiego działania 1.2 ”Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” (II EDYCJA).

Firma VEMMIO Sp. z o. o. uzyskała  dotację na projekt pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników”w kwocie 2 573 345,58 zł. 

Firma MCD Electronics Sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. „Opracowanie typoszeregu inteligentnego systemu ogrzewania i akumulacji energii opartego na gridowych powietrznych pompach ciepła” w kwocie 1 255 036,48 zł. 

Natomiast firma Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu detekcji pożaru i ciągłego monitoringu temperatury w strefach zagrożonych wybuchem” w kwocie 1 584 439,22 zł – zajmując II miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług zapraszamy do współpracy!