Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Stan negocjacji wszystkich programów operacyjnych na lata 2014-2020

Stan negocjacji wszystkich programów operacyjnych na lata 2014-2020

Projekty programów krajowych zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej  już w styczniu 2014 r., zaś programów regionalnych w połowie kwietnia br. Negocjacje programów krajowych trwają od lipca br. Komentarze Komisji Europejskiej do programów regionalnych zostały przekazane stronie polskiej w sierpniu br. We wrześniu odbyła się pierwsza runda spotkań regionów z Komisją Europejską. Podczas pierwszych sesji negocjacyjnych uzgodniono większość kwestii związanych z uwagami Komisji do krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Podczas kolejnych rund negocjacji wszystkich programów krajowych i 7 regionalnych uzgodnione zostały wszystkie rozbieżności między KE, a instytucjami zarządzającymi – wśród tych 7 programów jest Program Operacyjny województwa śląskiego.

– Polska dotrzymuje wszystkich terminów uzgodnionych z Komisją. Naszym priorytetem jest przyjęcie dokumentów dla nowej perspektywy finansowej, tak szybko, jak to możliwe i jak najszybsze pełne rozpoczęcie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 – powiedziała Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju. – Kontynuujemy ścisłą współpracę z Komisją Europejską, by szybko zakończyć negocjacje i oficjalnie przedstawić wszystkie programy Komisji Europejskiej w grudniu. Chcemy otrzymać od Komisji potwierdzenie, że dalsze rozpatrywanie wszystkich polskich programów operacyjnych będzie miało na celu nadanie im statusu „gotowy do przyjęcia” przed końcem 2014 r. – podkreśliła.

Do 17 listopada br. do Komisji Europejskiej trafiły uzgodnione podczas spotkań negocjacyjnych z Komisją regionalne programy woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz opolskiego. Obecnie Komisja dokonuje ostatnich poprawek (głównie technicznych), po których planowane jest niezwłoczne przesłanie programów oficjalnie przez elektroniczny systemu ewidencji projektów i komunikacji i będą oczekiwać na formalne przyjęcie.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl