Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

W dniu 18 grudnia 2014 roku Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oznacza to zielone światło do dalszych prac związanych z przygotowaniem wytycznych oraz dokumentów wykonawczych niezbędnych do sprawnego aplikowania o środki. Szczególnie ważne jest w tej chwili dopracowanie Uszczegółowienia do zatwierdzonego Programu Operacyjnego. To dokument niezbędny dla wnioskodawców, gdyż zawiera zestawienie kluczowych informacji niezbędnych do aplikowania o środki unijne. Również kryteria oceny projektów muszą zostać przyjęte przez Komitet Monitorujący, którego powołanie jest uzależnione od wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl