Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Kolejne sukcesy Fertis Consulting w projektach badawczo-rozwojowych

Mamy wielką przyjemność poinformować Państwa o sukcesie naszych 4 Klientów: firmy DROGOMAX Sp. z o. o., MCD Electronics Sp. z o.o.,
T.P.Ś. Sp. z o.o.
oraz firmy EKOCARBON Sp. z o. o., którzy otrzymali dotacje w ramach kolejnego naboru z działania 1.2 ”Badania, rozwój
i innowacje w przedsiębiorstwach”
RPO Województwa Śląskiego.

Firma EKOCARBON Sp. z o. o. uzyskała  dotację na projekt pn. „Wytworzenie nowatorskiej prototypowej instalacji technologicznej przeznaczonej do wytwarzania paliw węglowych oraz materiałów budowlanych z opadów węglowych” w kwocie 2 123 188,67 zł (wartość projektu: 3 824 194,95 zł).

Firma DROGOMAX Sp. z o. o. uzyskała  dotację na projekt pn. „Zakup infrastruktury B+R w celu utworzenia zaplecza badawczo-rozwojowego do prowadzenia badań nad innowacyjnymi materiałami budowlanymi” w kwocie 344 718,00 zł (wartość projektu: 942 229,20 zł).

Firma T.P.Ś Sp. z o. o. uzyskała dotację na projekt pn. „Opracowanie i budowa prototypu innowacyjnej hybrydowej instalacji służącej do zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów paleniskowych umożliwiającej wytwarzanie produktów o zastosowaniu gospodarczym” w kwocie 2 356 910,31 zł (wartość projektu: 4 271 245,95 zł).

Natomiast firma MCD Electronics Sp. z o. o.  uzyskała dotację na projekt pn. „Opracowanie typoszeregu innowacyjnych  modułowych gruntowych pomp ciepła opartych na ekologicznym czynniku roboczym” w kwocie 930 592,38 zł (wartość projektu: 1 483 030,79 zł) – zajmując I miejsce na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania (Ex æquo z innym projektem).

Gratulujemy sukcesu naszym Klientom, a tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali z naszych usług zapraszamy do współpracy!