Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje dla wielkopolskich przedsiębiorstw

Dnia 30 września został ogłoszony konkurs dla wielkopolskich przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne. W ramach konkursu będzie można otrzymać dotacje na następujące wydatki:
– zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, itp.) wraz z montażem;
– zakup wartości niematerialnych i prawnych (w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej) wraz z wdrożeniem;
prace budowlane.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:
– Mikro i Małe przedsiębiorstwa: 45%
– Średnie przedsiębiorstwa: 35%

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować wynosi: 50 tys. zł
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi aż 5 mln zł.

Wnioski można składać w terminie od 16 do 30 listopada 2015.
Alokacja przewidziana na niniejszy konkurs to prawie 400 mln zł, w związku z czym szansa na uzyskanie dofinansowania jest bardzo duża.

Pozostało niewiele czasu na przygotowanie się do złożenia wniosków. Radzimy więc się pospieszyć i zapraszamy do kontaktu.