Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 weszły w ostatnią fazę

Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 weszły w ostatnią fazę

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego jest aktualnie negocjowany z Komisją Europejską. Jego ostateczny kształt, zatwierdzony przez Komisję Europejską, poznamy najprawdopodobniej w najbliższym czasie. Zarząd województwa planuje, że pierwsze konkursy o dotacje unijne ogłoszone zostaną pod koniec pierwszego kwartału 2015 r. Szczegółowy harmonogram naboru projektów zostanie opublikowany niezwłocznie po przyjęciu Programu. Żródło: www.scp-slask.pl