Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje na inwestycje dla śląskich przedsiębiorstw

W listopadzie zostanie ogłoszony kolejny konkurs dla przedsiębiorstw z województwa śląskiego z działania 3.2 na projekty inwestycyjne – jest to już III edycja niniejszego konkursu. Łączna nasza skuteczność w niniejszym konkursie wynosi 90% – 9/10 złożonych przez nas wniosków otrzymało dofinansowanie, gdzie tylko w II edycji konkursu, pozytywnie zostało ocenionych tylko 30% wniosków.

SKUTECZNOŚCI W NINIEJSZYM KONKURSIE

W ramach projektu można można sfinansować przede wszystkim następujące wydatki:
– środki trwałe (nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny)
– wartości niematerialne i prawne (w szczególności licencje i oprogramowanie)

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:
– Mikro i Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 osób) –  45%
– Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób) – 35%

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować wynosi: 100 tys. zł
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekraczać kwoty 2 mln zł.

Wnioski będzie można składać do końca stycznia/lutego 2018 roku.
Jest to już najprawdopodobniej przedostatni konkurs z niniejszego działania w tej perspektywie unijnej!!!
W 2018 roku nie przewiduje się ogłoszenia kolejnej edycji niniejszego konkursu

Skorzystaj z naszego doświadczenia i APLIKUJ z nami o dotacje unijne. Zapraszamy do kontaktu.