Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

KOLEJNY NABÓR NA DOTACJE UNIJNE W WOJ. ŁÓDZKIM

W województwie łódzkim został ogłoszony kolejny nabór na projekty inwestycyjne z perspektywy finansowej 2014-2020. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotacje unijne na zakup maszyn i urządzeń, a także na roboty budowlane.

Wsparcie będą mogły otrzymać projekty, związane z:
– wdrożeniem lub zakupem i wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych;
– wdrożeniem innowacyjnych produktów lub procesów produkcji/świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
Efektem realizacji projektu powinno być wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa lub na rynek nowego produktu lub nowej usługi.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
– dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 55%
– dla średniego przedsiębiorstwa – 45%

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 9 000 000 zł
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000 zł

Wnioski można składać do 10 listopada 2016 roku

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU – dotacje unijne łódzkie