Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje unijne na rozwój śląskich przedsiębiorstw

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków o dotacje unijne na rok 2015, Zarząd Województwa Śląskiego planuje na początku października ogłosić nabór w ramach działania „Innowacje w MŚP”. Dofinansowanie będą mogły otrzymać przedsiębiorstwa planujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu, innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego. Dotacje unijne będą mogły także uzyskać projekty, które związane są z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych.
W ramach niniejszego działania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:
– Mikro i Małe przedsiębiorstwa: 45%
– Średnie przedsiębiorstwa: 35%
Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować wynosi: 100 tys. zł
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekraczać kwoty 2 mln zł.
Ponadto, wartość projektu nie może być wyższa niż 10 mln zł.

Konkurs zostanie ogłoszony 16 października 2015
Termin składania wniosków: 16 listopad 2015 – 11 styczeń 2016

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Jeśli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o dotacje unijne w ramach niniejszego konkursu zapraszamy do kontaktu.