Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

DOTACJE NA ROZWÓJ FIRMY – DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W dniu 3 lipca 2015 r. został ogłoszony konkurs o dotacje unijne dla przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność, związane z wprowadzeniem nowych lub ulepszonych produktów/usług.
Projekty mogą obejmować wyłącznie zakup nowych maszyn/urządzeń lub wartości niematerialnych i prawnych.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 800 tys. zł
Minimalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 50 tys. zł
Dofinansowanie będzie udzielane na zasadach pomocy de minimis.

Wnioski można składać od 20 do 31 lipca 2015 roku.
Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronie www.scp-slask.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!