Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje dla świętokrzyskich przedsiębiorstw

W województwie świętokrzyskim został ogłoszony pierwszy nabór na projekty inwestycyjne. Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotacje na:
– inwestycje związane z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą,
– dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W ramach niniejszego naboru wnioski mogą składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty).
Poziom dofinansowania dla wszystkich typów przedsiębiorstw wynosi 80% kosztów netto inwestycji. Dofinansowanie będzie udzielane na zadach pomocy de minimis.
Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. zł. netto

W ramach projektu można sfinansować przede wszystkim następujące wydatki:
1) Nowe lub używane środki trwałe.
2) Wartości niematerialne i prawne – maksymalnie do 100 tys. zł.
3) Zakup materiałów i robót budowlanych – do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Preferowane będą projekty realizowane w następujących branżach:
– przemysł metalowo-odlewniczy,
– nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
– zasobooszczędne budownictwo,
– turystyka zdrowotna i prozdrowotna,
– technologie informacyjno-komunikacyjne,
– branża targowo-kongresowa,
– zrównoważony rozwój energetyczny.

Wnioski można składać tylko od 29 marca do 29 kwietnia 2016 roku.

Zapraszamy do kontaktu