Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje dla firm ze śląska na projekty inwestycyjne

W dniu 15.10.2015 ogłoszony został długo oczekiwany konkurs dla przedsiębiorstw z województwa śląskiego. Aplikować mogą firmy zatrudniające do 250 osób. W ramach projektu można można sfinansować następujące wydatki:

– środki trwałe (nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny)
– wartości niematerialne i prawne (w szczególności licencje i oprogramowanie)

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:
– Mikro i Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 osób) –  45%
– Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób) – 35%

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować wynosi: 100 tys. zł
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekraczać kwoty 2 mln zł.

Wnioski można składać w terminie do 11 stycznia 2016 roku.
Alokacja przewidziana na niniejszy konkurs wynosi ponad 200 mln zł, dlatego prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania jest bardzo duże.

Skorzystaj z naszego doświadczenia (ponad 90% skuteczność) APLIKUJ z nami. Zapraszamy do kontaktu