Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

DOTACJE DLA PODKARPACKICH PRZEDSIĘBIORSTW

W obecnej chwili można składać wnioski o dofinansowanie przed przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego. W ramach konkursu będzie można otrzymać dotacje na następujące wydatki:
– zakup wyłącznie nowych środków trwałych (np. maszyn i urządzeń).
– zakup wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich.
– zakup środków transportu – z grupy KŚT nr 743 i 76.
roboty budowlane.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:
– Mikro i Małe przedsiębiorstwa: 70%
– Średnie przedsiębiorstwa: 60%

Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. zł
Maksymalna wartość projektu wynosi 4 mln zł (10 mln zł w przypadku wdrożenia wyników prac B+R)

W ramach realizacji projektu możliwe będzie wprowadzenie wyłącznie innowacji produktowej (wprowadzenie wyrobu lub usługi). Innowacja nie może dotyczyć maszyn czy urządzeń zakupionych w ramach projektu, lecz musi dotyczyć bezpośrednio wyrobu lub usługi (innowacyjnych co najmniej w skali województwa podkarpackiego)!

Wnioski można składać w terminie od 19 stycznia do 31 marca 2016.
Alokacja przewidziana na niniejszy konkurs to 200 mln zł, w związku z czym szansa na uzyskanie dofinansowania jest bardzo duża.

Zapraszamy do aplikowania razem z nami!