Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

DOTACJE NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi nabór ciągły na składanie wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy odprowadzający składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

1. Działania doradcze zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności na identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy, wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w miejscu pracy oraz wiele innych.

2. Działania inwestycyjne odnoszące się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych). Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych:
– zakup wózków widłowych
– zakup i wymiana oświetlenia
– zakup środków ochrony indywidualnej
– zakup i montaż obudów dźwiękoizolacyjnych
– zakup i montaż ekranów spawalniczych
– zakup odkurzaczy przemysłowych
– zakup i montaż systemu przenośników i dźwigników transportowych
– zakup i montaż ręcznych wózków paletowych, wózków magazynowych, ręcznych wózków platformowych, wciągników i żurawików do 450 kg
– zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn.

Wnioski mogą składać wszyscy płatnicy składek, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe. Poziom dofinansowania oraz maksymalne kwoty dofinansowania przedstawia poniższa tabela:

ZUS-1

W przypadku zainteresowania niniejszym naborem zapraszamy do kontaktu.