Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

POZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R

Aktualnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie na komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach dwóch konkursów. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać nawet do 70% dofinansowania do swoich projektów.

1) Pierwszy konkurs przewiduje możliwość uzyskania dotacji na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Przedsiębiorca nie musi posiadać technologii na moment składania wniosku, w ramach projektu można zaplanować zakup nowej technologii i jej wdrożenie poprzez np. uruchomienie linii produkcyjnej.

W ramach projektu można sfinansować m.in. następujące koszty:
1) Zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, linii technologicznych);
2) Zakup robót i materiałów budowlanych (w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części);
3) Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego;
4) Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

Maksymalna wartość dofinansowania – 6 mln zł
Wnioski można składać od 20 lutego do 29 marca 2017 roku.

Więcej informacji na temat niniejszego konkursu znajdą Państwo tutaj – Kredyt na innowacje technologiczne

2) W ramach drugiego konkursu przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie przedsiębiorstwa – prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
Należy pamiętać, iż produkt objęty wdrożeniem musi charakteryzować się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.

W ramach projektu można sfinansować m.in. następujące koszty:
1) Nabycie albo wytworzenie środków trwałych
2) Nabycie robót i materiałów budowlanych
3) Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości
4) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Minimalna wartość projektu wynosi – 10 mln zł
Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln zł
Wnioski można składać od 13 marca do 26 kwietnia 2017 roku.

Więcej informacji na temat niniejszego konkursu znajdą Państwo tutaj – Badania na Rynek