Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ

Przypominamy, iż w kwietniu zostały ogłoszone dwa konkursy na badania i rozwój w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach pierwszego konkursu dofinansowanie może zostać przeznaczone na badania przemysłowe jak i prace rozwojowe. Termin naboru wniosków: 4 maja – 31 grudnia 2015
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi: 2 mln zł

Natomiast w ramach drugiego konkursu, dofinansowanie może zostać przeznaczone wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Termin naboru wniosków: 7 maja – 22 czerwca 2015
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi: 5 mln zł

W obu konkursach, rezultat projektu (produkt/technologia/usługa) musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań obecnie dostępnych na rynku.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !