Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje na informatyzacje przedsiębiorstw w woj. śląskim

Obecnie w  województwie śląskim ogłoszony jest nabór na projekty związane z wdrożeniem rozwiązań teleinformatycznych w przedsiębiorstwach.
W ramach naboru można otrzymać dotacje m.in. na wdrożenie sytemu ERP.

Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań informatycznych wpisujących się w co najmniej w jeden z następujących modeli:
­– B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.
­– B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.
­– B2E (Business to Employee) – model zakładający wykorzystanie TIK w kontaktach w relacji przedsiębiorstwo (pracodawca) – pracownik. W ramach przedmiotowego modelu przewiduje się wsparcie m.in. sytemów zarządzania przedsiębiorstwem np. ERP.
­– C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK np. portale sprzedażowe.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:
– Mikro i Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 osób) –  45%
– Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób) – 35%

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować wynosi: 50 tys. zł
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekraczać kwoty 500 tys. zł.

Wnioski  można składać do 6 grudnia 2016 roku. Zapraszamy do kontaktu.