Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Ruszyły nabory dla dolnośląskich firm

W województwie dolnośląskim zostały ogłoszone pierwsze nabory na projekty inwestycyjne. Przedsiębiorstwa mogą przede wszystkim otrzymać wsparcie na:
– wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
– dokonanie zasadniczej zmiany procesu produkcji/sposobu świadczenia usług

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na 45% dofinansowania, natomiast średnie przedsiębiorstwa do 35% dofinansowania. Minimalna wartość składanego projektu wynosi 100 tys. zł, natomiast maksymalna 9 mln zł.

W ramach projektu można sfinansować przede wszystkim następujące wydatki:
1)    Zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń itp.). Środki trwałe mogą zostać nabyte w formie leasingu finansowego;
2)    Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
3)    Budowa / przebudowa / rozbudowa / modernizacja nieruchomości zabudowanej o łącznej wartości nieprzekraczającej 25% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie. Pozwolenie na budowę można dostarczyć najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie;
4)    Zakup budynków i gruntów – do 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Co ciekawe, w ramach kosztów kwalifikowanych będzie można sfinansować sobie także wynagrodzenie pracowników zarządzających projektem (przez okres realizacji projektu) oraz etaty nowo-zatrudnionych pracowników powstałe w wyniku realizacji projektu przez okres 2 lat – nawet po zakończeniu realizacji projektu. Warunkiem jest utrzymanie takiego stanowiska przez kolejny rok.

Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w niniejszym naborze wynosi  110 mln zł.
Wnioski można składać tylko od 30 października do 6 listopada. W związku z tym pozostało już niewiele czasu na przygotowanie wniosku.

Pragniemy także zaznaczyć, iż równolegle z niniejszym naborem został ogłoszony bliźniaczy nabór z odrębną alokacją wynoszącą 45 mln zł. Jednak w niniejszym naborze wnioski mogą składać  wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zamierzają realizować inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej (mapka z wyszczególnionymi 22 gminami wchodzącymi w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej została umieszczona na dole aktualności).
Co istotne, założenia w obydwu naborach są bardzo podobne, jednak czas na złożenie dokumentów w tym naborze jest dużo dłuższy, gdyż wnioski można składać od 30 listopada do 7 grudnia.

Zapraszamy do kontaktu dolnośląskie firmy, ponieważ kolejna szansa na dotacje pojawi się dopiero za rok.