Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje unijne na inwestycje dla śląskich przedsiębiorstw

W listopadzie został ogłoszony kolejny konkurs dla przedsiębiorstw z województwa śląskiego na projekty inwestycyjne (w poprzednim konkursie wszystkie złożone przez nas wnioski otrzymały dofinansowanie). Wnioski o dotację mogą składać firmy zatrudniające do 250 osób.
W ramach projektu można można sfinansować przede wszystkim następujące wydatki:
– środki trwałe (nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny)
– wartości niematerialne i prawne (w szczególności licencje i oprogramowanie)

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:
– Mikro i Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 50 osób) –  45%
– Średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób) – 35%

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować wynosi: 100 tys. zł
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekraczać kwoty 2 mln zł.

Wnioski będzie można składać do końca lutego 2017 roku.
Alokacja przewidziana na niniejszy konkurs wynosi prawie 200 mln zł, dlatego szanse na uzyskanie dofinansowania są bardzo duże. Jest to ostatnia tak duża alokacja w tej perspektywie unijnej!!!

Skorzystaj z naszego doświadczenia i APLIKUJ z nami o dotacje unijne. Zapraszamy do kontaktu