Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

DOTACJE DLA ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Z MAŁOPOLSKI

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 23 lutego 2015 roku ogłosił konkurs o dotacje dla średnich przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.
Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie wydatki związane z zakupem nowych środków trwałych wraz z instalacją. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 30%. Natomiast dla przedsiębiorstw, których projekt będzie zlokalizowany na terenie powiatu: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego – wynosi 35%. Przy czym minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 tys. zł, natomiast maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 2 mln zł.
Wnioski o dotacje można składać od 16 marca do 15 kwietnia 2015 roku.
Link do instytucji ogłaszającej konkurs: www.mcp.malopolska.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !