Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

BADANIA i ROZWÓJ – myśl przewodnia nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020

BADANIA i ROZWÓJ – myśl przewodnia nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020

Największym priorytetem w nowej perspektywie finansowej będą projekty typu „od pomysłu do przemysłu”. Rząd chce, aby polska gospodarka przeszła na model innowacyjny i chciałby, aby nakłady na badania i rozwój wzrosły do 2% PKB w 2023 r.
Szacunki OECD pokazały wyraźnie, że pod względem nakładów na badania i rozwój Polska pozostaje w tyle nie tylko za światowymi liderami, ale również ustępuje miejsca swoim sąsiadom. W 2012 poziom wydatków w Polsce na działalność badawczo-rozwojową wynosił około 0,9 % PKB – dla porównania w Czechach było to 1,88 %, a na Węgrzech 1,3 %. Z danych GUS wynika, że w 2012 roku na 14,5 mld złotych nakładów na B+R w Polsce, niepochodzących ze źródeł zewnętrznych, zaledwie 4,6 mld złotych stanowiły wydatki sektora prywatnego. Według ostatnich zapowiedzi polskiego rządu, celem jest zwiększenie nakładów na B+R tak, aby w 2023 roku osiągnąć poziom 2 % PKB. Już w 2020 roku ma to być 1,7 % PKB, przy czym połowa ma pochodzić ze środków prywatnych. Osiągnięcie takiego wyniku nie będzie możliwe bez zmiany strategii w zakresie finansowania działalności badawczo-rozwojowej, która obecnie opiera się w zasadzie wyłącznie na unijnych dotacjach.
Dlatego też bardzo duża część budżetu zaplanowanego na lata 2014-2020 przeznaczona zostanie na projekty badawczo-rozwojowe. Będzie można uzyskać dofinansowanie zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnych na wszystkie etapy realizacji tego typu projektów:
•    przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych
•    wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej
•    tworzenie i rozwijanie infrastruktury badawczo-rozwojowej
Warto zaznaczyć, iż promowane będą projekty realizowane w konsorcjach nauka-biznes.
Źródło: www.infor.pl