Aktualności

DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ W WOJ. ŚLĄSKIM

DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ W WOJ. ŚLĄSKIM

SKUTECZNOŚĆ W POPRZEDNIM NABORZE

Pod koniec marca 2017 roku został ogłoszony kolejny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe – działanie 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W ramach niniejszego konkursu  można otrzymać nawet do 80% dofinansowania. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji. W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie m.in.:
– przygotowanie prototypów doświadczalnych,
– tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
– walidacja danego rozwiązania,
– uruchomienie pierwszej produkcji.

W ramach niniejszego konkursu wnioski będą mogły składać mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.
Poziom dofinansowania wynosi: do 80% kosztów projektu
Minimalna wartość dofinansowania wynosi: 200 tys. zł
Maksymalna wartość projektu: 5 mln zł

W ramach projektu można sfinansować m.in. wszystkim następujące wydatki:
1) Wynagrodzenia pracowników badawczych, pracowników technicznych
2) Koszty aparatury oraz sprzętu służącego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
3) Podwykonawstwo części prac merytorycznych (np. zlecenie badań jednostce naukowej)
4) Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej

Rozwiązanie będące przedmiotem projektu musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego (weryfikacja na podstawie kodów PKD) tj.:
– ICT – link
– Energetyka – link
– Medycyna – link
Termin składania wniosków upływa w dniu 22 czerwca 2017

Zapraszamy do kontaktu