Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Pozyskiwanie funduszy Unijnych – Katowice 2023

Informacje na temat dotacji unijnych 2018 i 2019 już wkrótce

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH 2017

Rozdysponowywanie dotacji unijnych w 2016 roku przebiegało bardzo sprawie. Zostało ogłoszonych wiele konkursów dla przedsiębiorstw, w ramach których można było sfinansować prace B+R oraz zakup maszyn i urządzeń.

2017 roku przedsiębiorcy będą mogli w dalszym ciągu liczyć na sporą liczbę konkursów na sfinansowanie m.in.:
– prac badawczo-rozwojowych;
– inwestycji polegających na zakupie maszyn i urządzeń oraz przeprowadzeniu prac budowlanych;
– wdrożenie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, systemów B2B.

W ramach planowanych do ogłoszenia konkursów na 2017 rok, firmy będą mogły uzyskać nawet do 80% dofinansowania na swoje projekty. Przykładowe typy projektów możliwych do dofinansowania w 2017 roku to:
– budowa centrum badawczo-rozwojowego;
– utworzenie laboratorium badawczego;
– badania przemysłowe i prace rozwojowe w celu opracowania i wykonania prototypów;
– zakup maszyn i urządzeń w celu wdrożenia na rynek nowego produktu;
– zakup automatycznej linii produkcyjnej celem zasadniczej zmiany procesu produkcji;
– zakup usługi badawczej polegającej na opracowaniu nowej technologii.

Rok 2017 będzie stanowił półmetek w rozdysponowywaniu dotacji unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, dlatego zapraszamy wszystkich przedsiębiorców ze śląska i nie tylko do aplikowania w konkursach razem z nami!
Skutecznie pozyskujemy dotacje unijne dla firm!

 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH – ŚLĄSK 2016

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przedsiębiorcy z województwa śląskiego oraz przedsiębiorcy z innych regionów planujący zrealizować inwestycje na terenie województwa śląskiego mogą liczyć w 2016 roku na następujące dotacje unijne:

1) DOTACJE NA PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
Na przełomie II i III kwartału 2016 roku zostanie przeprowadzony nabór na projekty, których celem jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych). W wyniku przeprowadzonych prac powinien zostać opracowany innowacyjny produkt lub usługa.W ramach projektu można zbudować prototyp lub instalacje demonstracyjną.
W zależności od rodzaju badań poziom dofinansowania wynosi do 80% wartości projektu.

2) DOTACJE NA ROZWÓJ/UTWORZENIE LABORATORIUM BADAWCZEGO (CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO)
W ramach niniejszego działania dotacje unijne będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej. Konkurs zostanie przeprowadzony na przełomie II i III kwartału 2016. W niniejszego konkursu będzie można sfinansować m.in. zakup maszyn i urządzeń stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną dla działalności badawczo – rozwojowej, aparatury badawczej oraz sprzętu badawczego, wyposażenia naukowego, zestawów przyrządów i innego niezbędnego wyposażenia do prowadzenia badań.
Poziom dofinansowania wynosi do 45% wartości inwestycji.

3) DOTACJE NA PROJEKTY INFORMATYCZNE (B2B, B2C, B2E, C2C)
Konkurs na niniejsze działanie zostanie ogłoszony w lipcu 2016 roku. W ramach niniejszego działania przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić, rozbudować lub zmodernizować model gospodarki elektronicznej. W ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które będą wspierać prowadzenie biznesu, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz – np.  prowadzenie sprzedaży produktów i usług w Internecie, świadczenie e-usług, współpraca z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementowanie lub modernizowanie pozostałych procesów biznesowych przy wykorzystaniu TIK.
Maksymalna kwota dotacji wynosi 500 tys. zł
Poziom dofinansowania wynosi do 50% wartości inwestycji.

4) DOTACJE NA PROJEKTY INWESTYCYJNE
Planowana data ogłoszenia konkursu to październik 2016 roku.
W ramach niniejszego konkursu przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotacje unijne na m.in. zakup maszyn i urządzeń do produkcji lub świadczenia usług. Realizacja projektu powinna prowadzić do dywersyfikacji oferty przedsiębiorstwa lub wprowadzenia zasadniczych zmian w procesie produkcji lub świadczenia usług.
Minimalna wartość inwestycji wynosi 225 tys. zł
Poziom dofinansowania wynosi do 45% wartości inwestycji.

 

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH – KATOWICE 2015

 

Zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków o dotacje unijne na rok 2015, Zarząd Województwa Śląskiego planuje na początku października ogłosić nabór w ramach działania „Innowacje w MŚP”. Dofinansowanie będą mogły otrzymać przedsiębiorstwa planujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu, innowacyjnych co najmniej w skali województwa śląskiego. Dotacje unijne będą mogły także uzyskać projekty, które związane są z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych.
W ramach niniejszego działania możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania kształtuje się następująco:
– Mikro i Małe przedsiębiorstwa: 45%
– Średnie przedsiębiorstwa: 35%
Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować wynosi: 100 tys. zł
Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekraczać kwoty 2 mln zł.
Ponadto, wartość projektu nie może być wyższa niż 10 mln zł.

Konkurs zostanie ogłoszony 16 października 2015
Termin składania wniosków: 16 listopad 2015 – 11 styczeń 2016

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Jeśli są Państwo zainteresowani aplikowaniem o dotacje unijne w ramach niniejszego konkursu zapraszamy do kontaktu.